E-Posta Bültenimiz Yayınlarımızla ilgili gelişmeleri takip etmek için lütfen E-Posta Bültenimize üye olunuz.
Kitaplar / İnceleme - Araştırma
OSMANLILARDA BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN YAPISI
Bu küçük çalışmanın maksadı, Osmanlılar'ın bilimsel çalışmalarını yönlendiren Kuramsal Çerçeveleri ve bu çerçeveleri kuran temel etmenleri belirlemektir.
 
Osmanlı bilginleri doğaya..>>
AHLÂKSIZ FİL: 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Sosyal Adalet Mücadelesi
“Tarihsel bilinçteki dönüm noktalarının meydana geldikleri ânda fark edilmeleri zordur.
 
Küreselleşme terimi, devletler ve toplumlar arasında karşılıklı ilişki ve bağımlılık sürecini..>>
SAVUNMASIZ GEZEGEN: Çevrenin Kısa Ekonomik Tarihi
Savunmasız Gezegen, bir çevre tarihi çalışması: Gezegenin 500 yıl boyunca, çevresel yıkıma doğru nasıl “ilerlediğini” inceliyor.
 
Tarih bize, toplumların uzun zamandan beri çevreyle..>>
SKOLASTİK EĞİTİM ve TÜRKİYE’DE SKOLASTİK TARZ
Salih Zeki, Yusuf Akçura ve Muallim Cevdet'in bilim–modern bilim ve skolastik tartışmaları güncelliğini sürdürüyor. Bu “münevverler” onlarca yıl önce, bilimin evrensel olduğunu ve bilimsel..>>
 
YENİ CEHÂLET ve KÜLTÜR PROBLEMİ
“Bu kitabın konusu bir zamanlar Platon'un “çifte cehâlet” olarak adlandırdığı şeye benzeyen ve yeniden ortaya çıkan cehâlet biçimidir. Bir yeniden ortaya çıkış niteliğindeyse, cehâlette açıkça..>>
DENEMELER: Bilimin Sarp Yolunda Cüretkâr Adımlar
“Adnan; Türkiye'de Doğu ve Batı ruhunun mücadelesinin hemen her cephesini içinde toplamış bir fert idi. Doğu kültürüne koşut olarak memlekette başlayan Batı kültürü, ta ilk gençliğinde ona nüfuz..>>
FİLOZOF ve TİRAN: Yanılsamanın Tarihi
Delacampagne, Filozof-Tiran, Filozof-Politikacı, Devrimci-Tiran ve iktidar ilişkileri çerçevesindeki bir yanılsamanın tarihini ve bugününü inceliyor.
 
Filozof ve Tiran. Hangisi..>>
KAPİTALİZM ve ENFORMASYON ÇAĞI
“Bu kitap, günümüz koşullarında etkin olan küresel iletişimin politik ekonomisini incelemeyi ve ikisi arasındaki ilişkide meydana gelen değişimlerin açıklanmasını amaçlamıştır. Kitapta bulunan..>>
 
CİNSEL KİMLİKLER: Nefertiti’den Emily Dickinson’a Sanat ve Dekadans
Camille Paglia, bu devasa çalışmanın amacını şöyle açıklıyor: “Batı kültürünün antik çağlardan günümüze kesintisizce devam eden bütünlüğünü-devamlılığını göstermek ve kadının çok eski zamanlara..>>
ÇAĞDAŞ FRANSIZ DÜŞÜNCESİ
Eğer modern sosyal bilimlerin “eleştirisinin” ve bu alana ilişkin tartışmaların ne olduğu anlaşılmak isteniyorsa öncelikle 'Fransız düşüncesi'ne başvurmak gerekir. Çağdaş Fransız Düşüncesi..>>
YA SOSYALİZM YA BARBARLIK
Rosa Luxemburg'un “Ya Sosyalizm Ya Barbarlık” sloganı hiçbir zaman şimdiki kadar anlamlı olmamıştı. Meszaros, yaşadığımız dönemi 'emperyalist potansiyelin en ölümcül aşaması' olarak..>>
İNTERNET, TOPLUM, KÜLTÜR
İnternet, insan ihtiyacının o sonsuz talepkârlığının büyük umutlarına, sonsuz imkânlar sunan gerçek bir sihir midir? İki milyar insanın henüz telefonu bile görmediği, nüfusun sadece %3'ünün..>>
 
AYKIRI SİMÂLAR
Romantik şairler, Zizek, idam mahkûmları ve öyküleri, eşcinseller, Wittgenstein 'filmi', düşmüş kadınlar, Lacan, barbarlar, Oscar Wilde, 'şehitlik', Marksizm, popüler romanlar,..>>
TÜRKİYE’DE SENDİKAL KRİZ ve SENDİKAL ARAYIŞLAR
Son dönemde sadece ülkemizde değil, merkez kapitalist ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada sendikal bir krizden söz ediliyor. Sendikal haklarda gerileme, sendikaların üye sayılarının sürekli..>>
BASTIR ANKARAGÜCÜ: Kent, Kimlik, Endüstriyel Futbol ve Taraftarlık

Bu kitap, bir futbol kitabıdır. Futbol içindeki taraftarlık ve taraftarlık çerçevesinde de Ankaragüçlü taraftar anlatılmaktadır.


Bu kitapta “Ankaragücü” somut örneğinden..>>

SENDİKAL KRİZ YAKLAŞIMLARI
 
ZENGİNLER DÜNYAMIZI NASIL MAHVEDİYOR
Para arsızlığıyla kendinden geçmiş uluslararası bir süper zenginler oligarşisinin ve kıt kaynaklarıyla onları taklit etmeye çalışan uluslararası bir orta sınıfın gözü doymaz gösterişçi tüketim iştahı,..>>
CENEVRE’DE LEVANTEN BİR RUH: Charles–Albert Cingria
Batı tamamen yok etmeden önce, Doğu'nun henüz yaşamaya çalışan bilge kültürünü arayıp durmuş ve yoksul ölmüş bir 'özgürlükçü' Cingria.
 
Levanten bir aileden gelen ve gezip..>>
OTİSTİK ÇOCUKLAR NASIL ÖĞRENİR?
Standart ve herkesçe kabul edilebilir bilimsel temelli bilgilerin henüz yetersiz, spekülatif ve yersiz umut yaratıcı yaklaşımların kolay kabul gördüğü otizm ve ilişkili gelişim bozuklukları alanında,..>>
DİSK TARİHİ: Efsane mi Gerçek mi? (1967 - 1980)
Türkiye sendikal hareketi DİSK adı telaffuz edilmeden açıklanamaz. DİSK hem solun hem de sağın tarihi açısından önemli bir yer işgâl etmektedir. Sol açısından epeyce nedenden dolayı eleştirilebilir ve..>>
 
İSYAN BORUSU: Kapitalizmin Yükselişi ve Siyasal Teori 1509-1688
“İçinde yaşadığımız dünya hakkında, on altıncı ve on yedinci yüzyılların siyasal düşünürleri ve toplumsal eleştirmenlerinden öğrenecek çok şey vardır. Bugün, liberalizm ya da sosyalizm gibi âşina..>>
KESK TARİHİ-I: Risk Alanlar Yolu Açanlar (1995-2001)
Memurların sendikalaşması, devletin dışında ot bitirmemek amacıyla gerçekleştirilen 12 Eylül darbesiyle kötürümleşen Türkiye topraklarında, o günden bu yana görülen en büyük sivil hareket..>>
FELSEFÎ ve POLİTİK DÜŞÜNCELER
Çağdaş Azeri edebiyatının kurucusu, Türk-İslâm dünyasının ilk dram yazarı, alfabe ıslahatçısı ve düzenleyicisi, şair, eleştirmen, düşünür. 1812'de Şeki'de doğdu. Önce dinî öğrenim gördü. Bir..>>
DÜNYA TARIM TARİHİ: Neolitik Çağ'dan günümüzdeki krize
Dünya Tarım Tarihi,
tarımın insanlık tarihi ve yaşamın evrimindeki yerini, Neolitik Çağ'daki kökenlerinden başlayarak 21. yüzyılın ilk yıllarına kadar ayrıntılarıyla..>>
 
KESK TARİHİ-II: Yerleşenler
KESK'i oluşturan sendikalar zor şartlarda kuruldu. Sendika kurucuları ve sendika üyesi çalışanlar hakkında on binlerce dava açıldı. Sürgünler, ölümler, tutuklamalar ve idarî cezalar “fiilî ve..>>
MODERN BİLİMİN DOĞUŞU ve YÜKSELİŞİ
Bu kitap, epeydir gündemde olan Ortaçağ İslâm Dünyası ve Çin, bilimsel olarak daha ileri olmalarına rağmen, modern bilimin niçin İslâm ve Çin Uygarlıklarında değil de Batı'da doğmuş olduğu..>>
YANLIŞ/DOĞRU CETVELİ
Bu kitapta hem “işçi sınıfı tarihi” olarak yazılmış kitaplar, hem de işçi sınıfı tarihini içeren kitaplar ele alındı. “İşçi sınıfı tarihi”ni anlatan çalışmaların büyük bölümünde “ne oldu?”, “nasıl..>>
YURTSEVERLİK, ASKERLİK ve İTAATSİZLİK ÜZERİNE
Bu kitap, Tolstoy'un sömürü, zenginlik, savaş, askerlik, barış ya da yurtsever/vatansever otoriteye karşı itaatsizlik meselelerini tartışan çeşitli yazılarını ve mektuplarını..>>
 
METİSAJ: Melezlenme
En temel biyolojik düzeyde 1 insan yapmanın 2 insan gerektirmesi –ki bu gereklilik toplumsal düzeyde birçok, kültürel düzeyde ise pek çok birime çıkar– gerçeği bile insanın ta baştan "melez" bir..>>
YARGI MESELESİ HALLOLUNDU: Yargıçların Eşekli Demokrasi ile İmtihanı
Ünlü bir hatırlatma “yargıçlar kararlarıyla konuşur” der.

Esasen, karar yazmak dışında yargıçlara susmalarını öğütleyen bir “iktidar bilgeliği” de sezilebilir bu sözde. Yargıç susmalıdır, çünkü..>>
AVRUPA İŞÇİ SINIFLARI: Kapitalizmin Mezar Kazıcılığından Siyasetsizliğe
Tarihin hareket ettirici taraflarından biri olan ve bu nedenle kapitalizmin mezar kazıcısı olarak adlandırılan Avrupa işçi sınıflarının şimdiki durumu nedir? Siyasetsizliğe ya da Marksizmle arasına..>>
ÇÖP EKONOMİSİ ya da “atık” dedikleri
Çöp, bugünkü dünyamızda yeni ve dev bir ekonomik sektör oluşturmuştur. İçerdiği ekonomik değer nedeniyle büyük kârlılıklar yaratan çöp, artık atık olarak adlandırılmaktadır...>>
 
SANAYİLEŞMENİN GİZLİ TARİHİ
Bu kitapta, adı sadece dipnotlarda geçen Türkiye adlı bir memleketin ekonomisinden ve bu ekonomik politikaların on yıllardır nasıl uygulandığından bahsediliyor.
 
“Derinliği kadar kolay..>>
AVRUPA EDEBİYATI ve VAROLUŞÇULUK
Avrupa edebiyatının klâsikleşmiş büyük yazarlarının verdiği eserlerin büyüklüğü iktisadî ve toplumsal süreçleri her yönüyle görmeleri ve mevcut şartlarda “daha embriyon halindeki insan tiplerini..>>
AKP ve EMEKÇİLER: 2002-2012
Demokrat Parti'den sonra tek başına en uzun süre hükümette kalan ve bütün muhalifleri bir tarafa, cumhuriyet tarihinde ilk defa askerlerin siyasetteki kadim ve de mağrur varlığını da kontrol alma..>>
SENDİKADA YOLSUZLUK YAPMANIN EL KİTABI
Sendikaların büyük çoğunluğu büyük mücadelelerin sonucunda kurulmuştur. Büyük mücadeleler bin bir türlü çile ve nice nice bedellerle adım adım örülmüştür. Sendikalarını korumak için mücadele eden..>>
 
İŞÇİ/MEMUR – İŞVEREN İLİŞKİLERİ: Yeni Başlayanlar İçin Temel Bilgiler
Bu kitap, işçilerin, memurların, sözleşmeli personelin, geçici personelin işverenleriyle ilişkilerini ve bugünkü sorunlarını genel bir çerçeve içinde sunmaktır.
 
Patron/işveren olarak..>>
BİLİM iNSANININ TOPLUMDAKİ ROLÜ: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
BURJUVAZİNİN SOSYOLOJİSİ
Burjuvazinin Sosyolojisi, burjuvazinin gizemlerini usulünce kapatan örtünün bir köşesini kaldırarak burjuva egemenliğinin sürmesine yarayan ayrıcalıkları gösteriyor.
 
Kapitalizmin bitmeyen..>>
İSLÂMLAŞMA EFSANESİ: Kolektif bir anksiyete üzerine deneme
Bir aşırı sağcı militanın 1990'lı yıllar boyunca komada kaldığını ve 2000'li yıllarda da komadan çıktığını, nihayet günlük hayatına yeniden döndüğünü hayal edelim: İlk olarak içinde yer aldığı..>>
 
TÜRKİYE'DE BURJUVA DEVRİMLERİ ve LİBERAL-KEMALİST TARİH İDEOLOJİSİ
Bu çalışma, 1908 ve 1919-1923 burjuva devrimlerini güncel gelişmeler ve sonuçlar ışığında yeniden yorumlamayı amaçlamaktadır.
 
Bu memlekette, Türkiye'ye ve dünyaya ilişkin neredeyse..>>
MEMUR SEN'İN SİCİLİ

“Memur-Sen, yaklaşık 800 bin kamu çalışanının bir araya geldiği bir sendikalar konfederasyonunun adı.

Memur-Sen'in üye sayısını artırma “başarısı” nesnel bazı nedenlere bağlıdır. Üye..>>
KÖYLÜLÜKTEN SONRA TARIM: Osmanlıdan Günümüze Çiftçinin İlgası ve Şirketleşme
Türkiye tarımının mevcut aşaması, ekonomik ve siyasal iktidarın meşrulaşma döngülerinden birini ifade ediyor. Türkiye'de üretim, nüfus, şehirleşme ve ticaret hacmindeki değişim süreçlerinin..>>
MARX! EY MARX! BENİ NEDEN TERK ETTİN?
"Amca kapitalizmde yaşamaya devam edenler için Marx'ı yardıma çağırıyor…”

• Kapitalist toplumda yasak olmayan her şey zorunludur ve zorunlu olan her şeyin tüketimi..>>
 
UZLAŞMAZLIKLAR: Savaş Çağında Kapitalizm ve İktidar
“Uzlaşmazlıklardaki metinler, hem çağdaş hem de klasik siyasî düşünce konusunda büyüleyici bir yorum ve entelektüel bir ziyafet sunuyor. Bu kitaptaki bir dizi teorik metin,  Schmitt ve Makyavelli..>>
DEZENFORMASYON: Küresel ve Yerel
Bilgi, basının bize gösterdiği-sunduğu haberdeki gibi midir?
Basın gerçekleri yalanlardan ayırt edebileceğimiz bilgiye aracılık eder mi?
Ya da basın, “yurttaşın/vatandaşın” doğru bilgiye erişme..>>
ADALET
İnsanoğlunu en çok büyüleyen kavramlardan biri “Adalet”tir. Adalet kavramının büyüleyiciliği, özellikle çağrıştırdığı toplumsal düzenin içerdiği “eşitlik, doğruluk, refah …” olgularında..>>
YEREL(SEL)LEŞME
Bu kitap artık sonuna geldiğimiz “dünyacalaşma” ya da “küreselleşme” olgusunun haber verdiği yeni ekonomik ve siyasi döneme vurgu yapmaktadır. Tarih ve siyaset yeni bir sürece girmiştir. Her şeye..>>
 
KRİPTOGRAFİYE GİRİŞ: Şifreleme Teorisi
İkinci Baskısı yapılan Kriptografiye Giriş hem akademik çevreler hem de..>>
KAPİTALİZMİN YÜKSELİŞİ ve HUKUK
Kapitalizmin Yükselişi ve Hukuk, günümüz hukuk sisteminin kökenlerini ve gelişimini, 800 yıl önce çökmeye başlayan feodal yapı ile yükselen burjuva toplum arasındaki savaşım bağlamında ortaya..>>
BİLİM ve TEKNOLOJİ ARAŞTIRMALARI YAKLAŞIMI: TEMELLER
Bilim ve Teknoloji Araştırmaları (BTA) kitabında, bilim ve teknoloji resimlerine yeni bir pencere açan Sergio Sismondo, temel olarak iki soruya cevap veriyor: “Bilimsel bilgi ile teknolojik..>>
KAYBEDİLMİŞ DÂVALARIN SAVUNUSU ADINA
Büyük Dâvaların günümüzdeki hali iç açıcı değildir.

Çünkü günümüzde, “postmodern” çağda, ideoloji sahnesinde hegemonya mücadelesi verir gibi görünen taraflar arasında alttan alta..>>
 
MAHREMİYET: Kısa Bir Tarih
Mahremiyetimiz yani kişisel hayatımızın sırları kutuplardaki buzullardan daha hızlı eriyor. Çaresizce benimsediğimiz teknoloji ve hayat tarzlarımız, mahremiyetimizi hukuk sisteminin..>>
HAYATIN DOKUSUNDAKİ KAPİTALİZM: Sermaye Birikimi ve Ekoloji
Bu kitabın odak noktası kapitalizmdir: Para. İklim. Gıda. Emek.

Başka bir deyişle sermayenin mantığını, kapitalizmin tarihini ve kapitalist uygarlığın tarihini incelemektedir Kapitalist..>>
Samuel Beckett'in Adlandırılamaz Tiyatrosu
Bu eser, “hoşa giden” tiyatro ile yolunu ayırmak isteyen Samuel Barclay Beckett'in tiyatro oyunlarıyla diğer eserlerinin ve kendi metinlerinden bizzat yaptığı çevirilerin derin ve ayrıntılı..>>
Modern Dünyada TARIM ve ÖZGÜRLÜK, MST-Topraksız Kır İşçileri
Şirketlerin kâr hırsı ve Devletlerin şirketleri koruma politikaları bize çağımızın gerçeğini sunuyor:  İşsizlik ve yoksulluk artıyor, açlık ve beslenme yetersizliği artıyor, nüfusun büyük bir..>>
 

Anasayfa | Hakkımızda | Yazarlar | Haberler | Galeri | İletişim |
Epos Yayınları Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Site Kullanım Şartları | Gizlilik | Hizmet Sözleşmesi | Garanti Şartları